Jdi na obsah Jdi na menu
 


Období v životě štěňete

Jednotlivé fáze vývoje štěňátka od jeho narození přes pubertu po dospělost

 

 Vegetativní fáze

p2080023-1.jpg 
 

 
 
 
 
 
 

Vegetativní fáze trvá od narození   0- 2. týdnů života štěněte. Novorozené štěně je slepé a hluché, oční víčka a zvukovody má ještě zarostlé. Orientuje se hlavně čichem a hmatem.  Aktivně vyhledává teplo a má silně vyvinutý sací reflex, většinu dne spí a saje mléko od matky.  Vytvářejí se také první asociace mezi vnitřními a vnějšími podněty .Ztratí-li kontakt s matkou nebo sourozenci, protestuje pištěním.Přesto je ověřené, že nenásilně podávané stimulující podněty, jako světlo, krátkodobé vystavení chladu, dotyky chovatele apod., mají na rozvoj štěňat vliv a tato štěňata jsou daleko čilejší než štěňata odchovávaná v izolaci. V praxi to znamená, že v této vegetativní fázi je přítomnost chovatele nezbytná. Štěňátka v tomto období nemají vyvinutou termolegulaci a k udržení vlastní vlastní teploty potřebuje teplo z vnějšího prostředí a k vyměšování potřebuje pomoc feny, která je stimuluje olizováním břicha a okolí konečníku. Pro vegetativní fázi je typický plazivý při pohybu směrem k matce nebo sourozencům a kývavý pohyb při hledání struku.
 
     
 
 Přechodné období
 
 p2260336-1.jpg
 
Přechodné období probíhá  2. a 3.týden života štěňátka. Na konci druhého týdne života, někdy už kolem 10. dne věku  štěňata začínají otvírat oči. Zrak je slabý, sítnice se dotváří až o několik dní později. Tím pro štěňátka  začíná nová etapa. S novými podněty se vývoj štěňat zrychluje, začínají se stavět na vratké končetiny, dokážou se sami vyprázdnit, začínají si hrát se sourozenci a prozkoumávají porodní bednu. 
Kolem 20. dne věku začíná štěňatům fungovat sluch a čich,  prožezává se mléčný chrup.  Poprvé můžeme pozorovat , že veškerá aktivita už nesměruje pouze k nalezení struku. Štěňata po matce šplhají, objevují se první neobratné pokusy o souboje se sourozenci, zkoumají předměty vložené do pelechu ( hračky, lidskou ruku .)  Ve 3. týdnu se zrak, sluch a čich štěňat stávají výkonnějšímiZačínají jíst tuhou stravu, štěkat, vrtět ocasem a pošťuchují se s ostatními štěňaty. Štěňata se v tomto věku snaží po probuzení vymočit mimo pelech.V tomto období jsou již štěňátka také schopna termoregulace. Schopnost vytvářet si vlastní teplo je pro štěňata velmi důležitá, neboť matka již častěji opouští porodní místo.

 
Fáze vtiskávání
 
p6180133-1.jpg 
 
 
Vtiskávací fáze, která trvá od 4. do 7. týdne věku, je velmi důležitým obdobím v životě štěněte. Vtiskáváním začíná období socializace štěňete, která ale pokračuje i v dalších vývojových etapách.
Štěňata velmi rychle rostou , zrak, sluch i čich se rozvíjejí do definitivní podoby, stejně tak se vyvíjí i koordinace pohybů. Štěňátka už přikrmujeme, zpočátku postačí mléčné kaše, později s rozemletým masem či granulemi.Fáze vtiskávací je období rané socializace, kdy se štěně seznamuje se všemi věcmi, které mu v dalším životě budou připadat jako běžná součást prostředí. V tomto věku je také žádoucí, aby měla štěňata dostatečný kontakt s člověkem, aby si ho vtiskla jako příslušníka svého druhu. Pokud se jim ho nedostane v plné míře, je pravděpodobné, že budou mít později problémy s navazováním kontaktu s člověkem. Štěňata spí méně než v předcházejících obdobích a mnoho času stráví hrou s matkou, sourozenci i člověkem. Používají širokou škálu projevů sociálního chování: štěkají, vrčí,kňučí, ježí srst, sklápějí uši, honí se,  začínají v tlamě nosit předměty, výrazně se zlepšuje schopnost pohybu. Štěňata následují matku i mimo pelech.Pokud jsou štěňata ve fázi vtištění v kontaktu s dospělými psy, ti se k nim chovají velice shovívavě.
Štěně, které není v této fázi v těsném kontaktu s člověkem, nikdy nebude přítulné, naopak štěně, které si člověka vtiskne jako příslušníka vlastního druhu, má předpoklady stát se dobrým společníkem a přítelem.
  
 
Fáze socializace
 
p5270949.jpg
 
Socializační období trvá od 7.- 12. týdne věku. Během této doby se štěně učí jak se správně chovat k ostatním psům a k lidem, osvojuje si sociální návyky. Lidé jsou pro něj partnery ke hře, přijímá jejich nadřazenost. V období socializace také pokračuje návyk na zvuky a situace, kterých se pes v dospělosti nebude bát. Špatná zkušenost v tomto období  může vést k trvalému strachu.
Štěňata jsou velice aktivní a zvláště agresivita mezi sourozenci dosahuje vysokého stupně. Naopak vůči dospělým psům se učí štěňata užívat podřízeného postoje a tlumit tak agresivní chování vůči sobě. Dospělí psi jsou vůči štěňatům poněkud razantnější a štěňata začínají být omezována ve své dosavadní svobodě. V tomto věku štěňata ochotně přijímají člověka jako partnera při hře a uznávají jeho nadřazenost. 
S výchovou štěněte můžeme začít již v 8. týdnu věku štěněte. Jednotlivé lekce by měly být krátké, štěně se nevydrží soustředit příliš dlouho. Důležitá je hravá forma a motivace v podobě pamlsku nebo hračky. Je možno navštěvovat školky pro štěňata, které bývají pořádány například některými chovatelskými kluby školky, které slouží k socializaci štěňat a jejich majitelé se názorně seznámí s nácvikem základních povelů.
Socializační fáze je po fázi vtiskávání nejdůležitějším obdobím v životě.
Pokud si majitelé z  jakéhokoliv důvodu odeberou štěně až později, zkracují mu prožití socializační fáze s novou rodinou, v novém prostředí a to může způsobit v pozdějším soužití problémy. Ideální doba pro odběr štěněte je  50. den věku .
 
 
 
Fáze sociálního uspořádání
 
p1010233.jpg
 
Období od 4. měsíců věku štěněte. Do období čtyř měsíců, jsou si štěňata společensky rovnocenná, od tohoto měsíce si štěně začíná budovat své postavení v nové smečce. Začíná se projevovat individuální seběvědomí daných jedinců a rozdíly v temperamentu psa. Štěně si  buduje hierarchii v psí či lidské smečce,  a to jak ve smečce  psí, tak i ve společenství lidí a psů, zvláště je-li v takovém společenství více než jeden pes.
 
 
 
Fáze uspořádání smečky
 
p4270139.jpg
 
 
Kolem 5-6. měsíců věku si štěně buduje pevnou vazbu na smečku nebo svého psovoda. Pes si upevňuje své existující postavení a zvyká si na svou pozici ve smečce Zkušenosti nasbírané v tomto období jsou důležitým vkladem pro budoucí život psa. Pes se v tomto věku se učí spolupracovat s člověkem a podřizovat se jeho vedení. Není důležitý obsah výcviku či výchovy ale je nutný úzký kontakt s člověkem a prvek spolupráce. Toto období je ideální k postupnému výcviku psa a také k vyčlenění jeho postavení v nové rodině. V tomto období je štěně dobře tvárné a za pamlsek je schopno vykonávat to, co po něm požadujeme.
Pokud je pes v tomto věku zanedbáván a nedostane příležitost k získávání zkušeností, bude později velmi těžké sjednat nápravu.
  
 
Puberta
 
 p1010001.jpg
 
Obecně se začátek puberty udává mezi 6. až 7. měsícem věku psů.
Je to období dozrávání pohlavních žláz. Menší plemena vstupují do tohoto období dříve než plemena velká. S nástupem aktivity pohlavních orgánů se ze štěňete stává mladý pes. U fen se objevuje první hárán ( 6- 10.měsíc), psi začínají při močení zvedat nohu a značkovat. Během puberty je pes často náladový, neposlušný a zdánlivě zapomíná povely, které už perfektně ovládal. V období puberty začínají psi vyvíjet sexuální aktivity,začíná se i boj o výsadní postavení ve smečce. Stejně staří jedinci se začínají rvát, potomek napadá matku, nebo může začít boj mezi dominantním jedincem a jeho majitelem. Ale období puberty je krátké a dobře zvládnutý pes se opět stane poslušným. Pokud jste v předcházejícím  období ve výchově nic nezanedbávali, podaří se vám toto zvládnout bez velkých obtíží.
 V tuto dobu určitě poznáte, kde jste kladli menší důraz, váš pes totiž určitě provede nejeden pokus o to, aby povýšil své postavení v hierarchii vaší smečky .

 
 Dospělost
 
p5280695.jpg
 

Obvykle od 2. let věku. V tomto období se pes již zklidní, tělesně je již dospělý, jeho charakterové vlastnosti jsou již plně vyvinuty, ale je nutné je stále upevňovat, neboť úplně se stabilizují až kolem 3. let.
Postavení jednotlivých členů psí smečky do jisté míry ovlivňuje člověk. Člověk mívá v psí smeče obvykle pozici super alfa, postavení, které by žádný pes neměl ohrozit. Občas se ale najde pes tak sebevědomý, že se pokusí na tuto pozici zaútočit, ale  častěji se do pozice podřízené dostává člověk svým nejistým jednáním. Získá tak pozici tzv. pouhá alfa, a pak může dojít ke střetu.  
 

Zdroj:  Planeta zvířat a Wikinpedie                    S.S. CHS President z Merboltic